ฝ่ายต่างประเทศ

   

Study Tour
ตั้งแต่มะขามป้อมได้ปรากฎตัวตนขึ้นมาในเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนของไทย ก็ได้มีความสัมพันธ์กับองค์กรมา โดยตลอด ในช่วงสิบปีที่ผ่่านมา การสร้างเครือข่ายมีเพิ่มขึ้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ เื่พื่อทำให้งานมีความ เข้มแข็งขึ้นมีผลกระทบกว้างขึ้น และยังได้รับการสนับสนุนให้สามารถดำเนินกิจกรรมอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง