เราคือมะขามป้อม

  

ไม่ใช่มะขามป้อมที่กินได้แต่เป็นมะขามป้อมที่ดูได้ เราเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ งอกเงยจากกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยช่วง ๒๕๑๔ เราทำละครเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนในฐานะเป็นสื่อกลางเล็กๆที่สะท้อนปัญหาชาวบ้าน เรามีกระบวนการละครเป็นเครื่องมือในการทำงาน เราบุกเบิกละครไทยร่วมสมัย เราเปิดอบรมวิธีการใช้เครื่องมือนี้ให้แก่องค์กรต่างๆ หรือหน่วยงานรัฐ นักศึกษา เยาวชนและผู้สนใจ เราเป็นครอบครัวใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังอาสาสมัครจำนวนมาก

 

MAD KNOWLEDGE PARTICIPATION

สนุก สาระ และมีส่วนร่วม คือวิถีการทำงานของเรา

ขอต้อนรับสู่มะขามป้อมจ้า