กายภาพบำบัด หนึ่งในตัวเลือกที่ดีในการรักษาอาการไหล่ติด

หลายคนที่ทำงานหนักหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุ หรือคนที่ออกกำลังกายหนักจนได้รับบาดเจ็บ คงจะรู้จักกับอาการ ไหล่ติด กันไม่มากก็น้อย โดยจะมีอาการดังกล่าวจะเป็นอาการที่ไม่สามารถยกแขนได้สุด หากยกแขนจนถึงระดับเกือบเต็มที่จะรู้สึกปวด โดยอาการข้อไหล่ติดจะเกิดทุกทิศทางของการเคลื่อนไหว

ซึ่งอาการไหล่ติดนี้ มักจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะการหยิบจับสิ่งของต่างๆ การทานอาหาร ใส่เสื้อผ้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ย่อมมีไหล่เป็นตัวควบคุมการคลื่อนไหว

สาเหตุและการรักษาของอาการไหล่ติด

โดยสาเหตุของอาการไหล่ติดนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวต่างๆ อาทิ โรคที่เกี่ยวกับความอ้วน โรคไทรอยด์ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุที่ข้อไหล่ จนเกิดภาวะเส้นเอ็นบริเวณไหล่ฉีกขาด

โดยการรักษา อาการไหล่ติดนั้น แพทย์จะทำการให้ยาทานหรือฉีดยา ซึ่งก็เป็นเพียงการบรรเทาอาการปวดเท่านั้น ไม่ได้ทำให้หายขาดจากโรค นอกจากนี้อีกทางเลือกหนึ่งก็คือการผ่าตัด ซึ่งเป็นทางเลือกที่เสียเงินและเวลาเป็นจำนวนมาก จึงไม่มีใครอยากได้วิธีนี้

แต่ในปัจจุบัน ก็มีอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือ การทำกายภาพบำบัด ซึ่งการทำกายภาพบำบัดนี้ เปรียบเสมือนการรีไซเคิลร่างกายตัวเองให้กลับมา แต่สำหรับทางเลือกนี้ จะได้ประสิทธิภาพในการรักษามากที่สุด ก็ต่อเมื่อ ผู้ป่วยได้ทำการกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ระยะแรกที่มีเริ่มมีอาการ

การทำกายภาพบำบัดกับอาการไหล่ติด

การทำกายภาพบำบัดที่สามารถรักษาอาการไหล่ติดได้นั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย อาทิ การประคบแผ่นร้อน การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง การดัดดึงข้อไหล่ โดยการทำกายภาพบำบัดจะกระทำควบคู่กันไปกับการให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย โดยเน้นการออกกำลังกาย ที่เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว

ซึ่งข้อดีของการทำกายภาพบำบัด คือ ช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยฟื้นฟูกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องทานยาซึ่งมีผลต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นตับ หรือ ไต ในระยาว หรือ การผ่าตัดซึ่งทำให้เสียผู้ป่วยเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก