ควรเลือกถังสำรองน้ำขนาดไหนให้เหมาะกับบ้านของเรา

ทุกวันนี้เรื่องระบบสาธารณูปโภคภายในบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา ต่างก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งสิ้น ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบสาธารณูปโภคเรื่องระบบประปากันว่า หากเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราควรมีน้ำสำรองไว้มากน้อยแค่ไหน และเราควรเลือกถังสำรองน้ำขนาดไหนถึงจะเหมาะกับบ้านของเรา

เราควรมีน้ำสำรองไว้ปริมาณเท่าไหร่ ?

การมีน้ำสำรองไว้เป็นสิ่งที่ดีที่แต่ละบ้านควรจะทำ เพราะว่า ปัญหาเรื่องระบบน้ำประปาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะปัญหาน้ำประปาไม่ไหล ซึ่งปัญหานี้ที่ส่งผลกระทบโดยตรงหากบ้านเรือนของคุณไม่ได้มีน้ำสำรองไว้ใช้ ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำและทำให้การใช้ชีวิตลำบากมากขึ้น

หากจะถามคำถามที่ว่าแล้วบ้านเราควรจะมีน้ำสำรองไว้ปริมาณเท่าไหร่ คำตอบที่ได้อาจจะไม่ได้ตายตัวสักเท่าไหร่ เนื่องจากว่าแต่ละบ้านเรือนก็มีความจำเป็นในการใช้น้ำปริมาณที่แตกต่างกันเช่น จำนวนผู้อยู่อาศัย การใช้น้ำในการประกอบอาชีพแต่ละอาชีพ หรือจะเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูกาลอื่นๆ เพราะฉะนั้นหากจะให้ระบุปริมาณแบบเจาะจงทั้งหมดมาเลยคงจะต้องใช้เวลาพอสมควร แต่หากเพียงแค่ปริมาณน้ำตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็สามารถคิดคำนวณได้อยู่ โดยจะคิดคำนวณได้จาก

จำนวนสมาชิกภายในบ้าน x 200 (200 คือปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยที่คน 1 คนต้องการใช้สอย) = ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในแต่ละวัน

และหากจะคิดจำนวนน้ำที่ต้องสำรองไว้สามารถคิดคำนวณได้จากการนำ

ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในแต่ละวัน x จำนวนวันที่ต้องการสำรองน้ำ = ปริมาณน้ำที่ต้องสำรองไว้ใช้

การเลือกขนาดของถังสำรองน้ำให้เหมาะสมกับบ้านเรือน

หลังจากที่เราสามารถคำนวณปริมาณน้ำที่เราต้องสำรองไว้ใช้แล้ว การเลือกถังสำรองน้ำเหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของเราก็เป็นเรื่องง่าย โดยสามารถเลือกได้จากปริมาณน้ำที่เราต้องการสำรองไว้ใช้ และเลือกผลิตภัณฑ์ถังสำรองน้ำที่ได้มาตรฐาน มีวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน สะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน และที่สำคัญต้องไม่ทำให้น้ำที่สำรองไว้เกิดกลิ่น เหม็นหรือมีเศษตะกอนเจือปนอยู่ในน้ำ