คุณภาพการศึกษาที่ดี ทางเลือกของคนรุ่นใหม่

การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากในปัจจุบัน ดังนั้นการเลือกโรงเรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอาจส่งผลไปถึงอนาคตได้ การศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติในเมืองไทย โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ จึงกลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กไทยได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่มีความเป็นสากล 

เปิดโอกาสให้ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วิธีคิด การฝึกปฏิบัติจริง และแสดงความคิดเห็นมากกว่าการศึกษาในรูปแบบเดิมๆและอาจได้มีโอกาสไปศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วย ข้อดีของโรงเรียนนานาชาติก็คือการปลูกฝังให้ผู้เรียนเลือกที่จะเรียนอะไรที่แตกต่างออกไปจากการเรียนเพียงแต่ในตำราเท่านั้น อีกทั้งก็จะยังได้เปรียบในเรื่องของภาษาและสังคม วัฒนธรรมเข้ามาเป็นส่วนเสริมอีกด้วย ซึ่งจากการที่โรงเรียนนานาชาตินั้นเลือกที่จะทำการสอนให้ผู้เรียนสามารถคิดหรือตัดสินใจอะไรด้วยตนเองนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นการปลูกฝังระบบความคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้สมองพัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง โดยการคิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่เสมอก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของโอกาสการทำงานในอนาคตอีกด้วย

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนศึกษาที่โรงเรียนนานานชาติ

• ระบบการศึกษา โรงเรียนนานาชาติมีระบบการเรียนที่แตกต่างกันไป อาจต้องทำความเข้าใจระบบการเรียนแต่ละแบบ เพื่อเลือกสิ่งที่ใช่ที่สุดให้ลูกรัก
• ค่าใช้จ่าย การเรียนโรงเรียนนานาชาติ แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายจะต้องสูงตามไปด้วย
• คุณครู ต้องพิจารณาดูมาตรฐานคุณครูของโรงเรียนแต่ละแห่ง ว่ามีปรัชญาการสอนหนังสือ หรือทัศนคติในการสอนอย่างไร คุณครูจบหลักสูตรการสอนมาจากไหน เป็นต้น
• ตัวเราเอง สุดท้าย สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรใช้ในการพิจารณาก็คือตัวของเราเอง ต้องดูว่าตัวเรามีความพร้อมแค่ไหนกับการไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ ควรมีพื้นฐานภาษาไทยดี และพื้นฐานภาษาอังกฤษพอใช้ได้ ไม่รู้สึกเกลียด หรือทุกข์กับการเรียนภาษา แต่มีความสุข พร้อมเรียนรู้เสมอ หากเป็นแบบนั้น ก็มีโอกาสก้าวหน้ากับการเรียนระบบนานาชาติ

แต่ละโรงเรียนย่อมมีจุดเด่นและข้อดีที่แตกต่างกัน คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกโรงเรียนที่เหมาะแก่ลูกที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูก และผู้ปกครองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยและพัฒนาส่งเสริมลูกให้เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติ 3 ภาษา  ไทย-จีนและอังกฤษ แถวบางนา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School