มีแค่ประกันสุขภาพก็ไม่จำเป็นต้องมีประกันมะเร็ง จริงหรือ?

นับว่าเป็นสิ่งที่หลายคนยังเข้าใจผิดเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจว่า มีประกันสุขภาพแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อประกันมะเร็งก็ได้  ซึ่งนั่นอาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ เพราะอันที่จริงแล้ว ประกันสุขภาพส่วนใหญ่แทบจะทุกของบริษัทจะไม่ครอบคลุมโรคมะเร็ง


โรคมะเร็ง  จัดอยู่ในกลุ่มโรคร้ายแรง ซึ่งคนไทยมีการเป็นมากขึ้นทุกปีและอัตราการเสียชีวิตก็สูงขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งนั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงและมะเร็งจัดเป็นกลุ่มโรคร้ายแรงที่ไม่อยูในความคุ้มครองทั่วไปของประกันสุขภาพ  ซึ่งยังมีหลายคนที่ไม่ได้ศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดยังเข้าใจผิดว่าอยู่ในความครอบคลุมด้วยเหตุนี้เองหลายบริษัทจึงมีการจัดทำ ประกันมะเร็งขึ้นมา ซึ่งเป็นประกันเฉพาะทาง  โดยให้เป็นตัวเลือกสำหรับซื้อเสริมกับประกันชีวิตหรือจะซื้อแยกต่างหากก็ได้  โดยประกันมะเร็งนั้น  โดยส่วนมากจะครอบคลุมทั้ง การตรวจหามะเร็ง  การรักษามะเร็ง  การมีประกันมะเร็งไว้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา  อีกทั้งประกันมะเร็งบางบริษัท   ยังจ่ายเงินชดเชย ให้กับ ผู้ประกัน  เมื่อเข้ารับการรักษามะเร็ง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์


ซึ่ง ปัจจัยการเกิดมะเร็งนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุมาก ไม่ว่าจะเป็น ทั้งจากกรรมพันธุ์ การทานอาหาร ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งไม่อาจมีใครรู้ได้ว่า ร่างกายเราจะเกิดก้อนเนื้อที่เรียกว่า มะเร็งเมื่อไหร่ การทำประกันที่สามารถดุแลไว้ได้ ย่อมอุ่นใจกว่าอย่างแน่นอน


จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะมีประกันสุขภาพอยู่แล้ว  ยังจำเป็นต้องซื้อประกันมะเร็งเพิ่มเติม  เพื่อการดูแลของประกันที่ครอบคลุม  ซึ่งการซื้อประกันมะเร็ง  ก็เหมือนการที่เราได้ซื้อความเสี่ยง เพราะมะเร็ง เราไม่อาจรู้เลยว่าจะเกิดกับเราไหม ถ้าหากรู้เร็ว สามารถรักษาให้หายหรือดีขึ้นได้ แต่การรักษานั้น มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การทำประกันก็เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ทั้งตัวเราและครอบครัวสามารถตั้งหลักชีวิตและเดินต่อไปได้ ขอแนะนำประกันมะเร็งที่ช่วยให้คุณไปต่อได้อย่างมั่นใจ พร้อมที่จะคุ้มครองคุณ ทั้งค่ารักษาพยาบาล และเงินคุ้มครองก้อนใหญ่หากตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม และยังพร้อมคืนเป็นเงินก้อนให้คุณยามเกษียณ ให้เบี้ยประกันคุณไม่ต้องเสียเปล่า ดูรายละเอียดได้ที่ คิง ไว ประกันชีวิต https://www.kwilife.com/cancer