เวชศาสตร์ฟื้นฟู การทำกายภาพบำบัด และการนวด แตกต่างกันอย่างไร

บ่อยครั้งที่เราจะเห็นได้ว่าการรักษาอาการปวดเมื่อย อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูกข้อต่อ รวมไปถึงระบบประสาทต่างๆ จะมีการรักษาแบบเฉพาะทางด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ มากมายตามอาการและความเหมาะสมของคนไข้  บ้างก็ว่าการรักษาแบบนี้เป็นการรักษาแบบเวชศาสตร์ฟื้นฟู บ้างก็ว่าเป็นการทำกายภาพบำบัด หรือบางคนก็ว่าเป็นแค่การนวดธรรมดาในการรักษา ดังนั้นเราจะพามาดูว่าทั้ง 3 อย่างไม่ว่าจะเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟู การทำกายภาพบำบัด หรือการนวด นั้นแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู – เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นวิชาการทางการแพทย์แขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นในการรักษาดูแล ฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุด และ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการผิดปกติซ้ำซ้อน หรือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีก โดยการดูแลทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะเน้นการดูแลผู้ป่วยร่วมกันเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และ เจ้าหน้าที่ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น

การทำกายภาพบำบัด – การทำกายภาพบำบัดเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับความผิดปกติต่างๆ ของร่างกายบริเวณกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ ระบบประสาทที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขยับหรือเคลื่อนไหวร่างกาย นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการตรวจและประเมินความผิดปกติ ความเสียหายของร่างกายอีกด้วย การทำกายภาพบำบัดยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่อยากทำการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการฉีดยา แต่ทั้งนี้ก็ขึ้อยู่กับความเหมาะสมและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย

การนวด – เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัด โดยเป็นวิธีที่ใช้ทักษะทางร่างกายและอาจจะมีการใช้อุปกรณ์เสริมเข้ามาเป็นตัวช่วยเล็กน้อย ซึ่งการนวดจะประกอบด้วยการ บีบ จับ คลึง รีดเส้น เหยียบ ยัน กดจุด ดัด หรือกระตุ้นด้วยการสั่น เพื่อกระตุ้นให้การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบต่างของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ถือเป็นประเภทหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัดที่มีมาอย่างยาวนาน

สรุป การนวดเป็นส่วนหนึ่งของการทำกายภาพบำบัดและการทำกายภาพบำบัดก็เป็นส่วนหนึ่งของเวชศาสตร์ฟื้นฟู ดังนั้นคุณจะสามารถเข้าใจได้มากขึ้นหากใครมาบอกว่าได้ทำการรักษาด้วยการทำเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือ การทำกายบำบัด หรือ การนวด

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู การทำกายภาพบำบัด หรือการนวด ได้ที่ https://www.rehabcareclinic.com/