ไขข้อสงสัยการผ่อนทอง VS การออมทองต่างกันอย่างไร

ในปัจจุบันเราสามารถจะเป็นเจ้าของทองคำได้ด้วยวิธีต่างๆ มากมายหลายวิธี ซึ่งมีวิธีสองวิธีนอกจากการซื้อด้วยเงินสดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นก็คือการผ่อนทอง และการออมทอง ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ต่างก็มีส่วนที่คล้ายกันและต่างกันอยู่ รวมไปถึงข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีการซื้อทองคำที่มีความเฉพาะตัวอีก โดยวันนี้เราก็จะพาไปดูกันว่าทั้งการผ่อนทองและการออมทองมีความแตกต่างกันอย่างไร

การผ่อนทอง

การผ่อนทอง คือ การซื้อทองด้วยการแบ่งชำระเป็นงวดๆ ให้ครบตามเงื่อนไขและราคาทองที่ได้ตกลงกัน ณ วันที่ซื้อทอง เช่น ผ่อนทอง 1 บาท ณ วันที่ทองราคาบาทละ 30,000 บาท ด้วยดอกเบี้ย 0% 6 เดือน นั่นหมายความว่า คุณจะต้องจ่ายเงินผ่อนทองเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน นั่นเอง ซึ่งก็คล้ายกับการผ่อนซื้อสินค้าประเภทอื่นๆ ทั่วไป โดยการผ่อนทองก็สามารถผ่อนผ่านบัตรเครดิตหรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้บริการ ณ ร้านทองได้เลย

ข้อดีของการผ่อนทอง

- สามารถรับทอง ณ วันที่ซื้อทองได้เลย

ข้อจำกัดของการผ่อนทอง

- มีเงื่อนไขดอกเบี้ยและการชำระเงิน

การออมทอง

การออมทอง คือ การทยอยซื้อและสะสมน้ำหนักทอง เพื่อให้ได้น้ำหนักครบตามจำนวนทองที่เราต้องการซื้อ ซึ่งน้ำหนักทองที่ได้ในแต่ละครั้งของการออมทองจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับราคาทอง ณ ตอนนั้น เช่น ในวันนั้นราคาทองอยู่บาทละ 30,000 ทำการออมทอง 7,500 บาท เราก็จะได้น้ำหนักทองสะสมไว้ 1 สลึง หรือ 3.79 กรัม แต่หากในวันนั้นราคาทองอยู่ที่บาทละ 28,000 ออมทอง 7,500 บาท น้ำหนักทองที่ได้จะอยู่ที่ 1 สลึงกับอีก 0.27 กรัม หรือประมาณ 4.06 กรัม นั่นเอง และเมื่อเราออมทองได้ครบตามน้ำหนักทองที่ตั้งเป้าหมายไว้ เราก็สามารถถอนหรือแลกทองจริงออกมาจากการออมทองได้ทุกเวลา

ข้อดีของการออมทอง

- งบน้อยก็สามารถออมทองได้

- ไม่มีเงื่อนไขดอกเบี้ยและการชำระเงิน

- มีโอกาสทำกำไรจากการปรับตัวของราคาทอง

ข้อจำกัดของการออมทอง

- ต้องใช้ระยะเวลาสะสมน้ำหนักทองเพื่อถอนหรือแลกเป็นทองจริง

จะเห็นได้ว่า ถึงแม้การผ่อนทองและการออมทองจะมีส่วนที่คล้ายกันบางประการแต่ทั้งสองวิธีนี้ก็มีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจเลือกวิธีการซื้อทองควรพิจารณาให้ดีเสียก่อน และควรเลือกซื้อทองกับร้านทองที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

สนใจผ่อนทองหรือออมทองสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ykt.co.th/