4 เทคนิคเลือกประกันชีวิตให้เหมาะกับตนเอง

ประกันชีวิตเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนทางการเงินที่หลายคนมองข้ามเพราะคิดว่าไม่คุ้มค่าและไม่รู้จะเลือกอย่างไรดี มีไว้ก็ไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่  ซึ่งประกันแต่ละแบบมักจะเสนอความคุ้มครองที่ไม่แตกต่างกันมาก แต่คนส่วนมากจะพิจารณาความคุ้มค่าผลตอบแทนเบี้ยที่จ่ายไปมากกว่า  ซึ่งรูปแบบประกอบไปด้วยพื้นฐาน 4 แบบ มีดังนี้

•    แบบตลอดชีพ  เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองตลอดชีวิต คนที่มีภาระค่อนข้างมาก หรืออยากวางแผนมรดกจัดสรรเงินไว้ให้กับลูกหลาน

•    แบบชั่วระยะเวลา  เหมาะสำหรับคนที่ต้องการคุ้มครองชีวิตในระยะหนึ่ง แต่ไม่ได้ต้องการในเรื่องการออม โดยทั้งตลอดชีพและและชั่วระยะเวลาเน้นความคุ้มครองและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมากกว่าเก็บออมให้กับลูกหลาน

•    แบบสะสมทรัพย์ เป็นประกันชีวิตที่เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออม เป็นตัวช่วยในการวางแผนทางด้านการออมเงินได้ในระยะสั้นและในระยะยาว

•    แบบได้เงินประจำ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองรายได้หลังจากเกษียณแล้ว และยังเงินใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอไม่รบกวนลูกหลาน

การมองหาประกันชีวิตควรเลือกให้ตรงกับความต้องการและตรงกับช่วงชีวิต เพราะในแต่ละวัยย่อมมีความต้องการและเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน ก่อนตัดสินใจทำประกันควรศึกษาเงื่อนไขประกันแต่ละประเภทแล้วค่อยตัดสินใจเพื่อที่เราจะได้เงินที่เสียอย่างคุ้มค่ามากที่สุด หลักในการเลือกประกันนอกจากความต้องการต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการตัดสินใจซื้อประกัน อาจจะพิจารณาจากความคุ้มครองและเบี้ยประกัน รวมไปถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ หากเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้แล้วเป็นสิ่งที่น่าพอใจ ก็อาจเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันได้

ประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ และไม่มีแบบที่จะดีที่สุด กับประกันชีวิตที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่าต่อเป้าหมายการเงินของแต่ละบุคคล ยังไงก็เลือกตามความเหมาะสมและพิจารณาก่อนตัดสินใจ และหากใครกำลังมองหาประกันชีวิตไว้พิจารณา สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kwilife.com/