Show Department

ฝ่ายการแสดงคือฝ่ายที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการผลิตละครที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งละครขนาดใหญ่ก็คือ ผลงานละครที่ผลิตจะต้องมีความยิ่งใหญ่ อลังการงานสร้าง มีผู้แสดงหลายคน มีทีมงานมากมาย ใช้อุปกรณ์ประกอบฉากหลากหลาย เสื้อผ้าเครื่องประดับตกแต่งครบเครื่อง พูดง่ายๆก็คือดูแล้วรู้สึกว่ามีการลงทุน ใช้กำลังกายกำลังใจ ใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และจำนวนคนและสรรพกำลังทั้งหมดเท่าที่มี มาร่วมมือกันผลิตละครเรื่องนั้นๆให้เกิดขึ้น ในแต่ละปีทางมะขามป้อมก็จะสร้างสรรค์ผลงาน ผลิตละครขนาดใหญ่ขึ้นมาสัก 1 เรื่องต่อปี เพื่อเป็นไฮไลท์หรืองานใหญ่ประจำปี เพื่อแสดงถึงความสามารถ ศักยภาพของบุคลากรชาวมะขามป้อม ละครขนาดใหญ่นั้น มีจุดเริ่มต้นอยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ จะได้รับการผลิตมาจากความต้อง การที่จะสร้างสรรค์ละครเรื่องนั้นๆ ขึ้นมาของชาวมะขามป้อมเอง และจากการที่เราได้รับความไว้วางใจในฝีมือและความสามารถ ให้เป็นผู้ผลิตละครเพื่อนำแสดงในงาน เทศกาล โอกาสต่างๆจากหน่วยงาน องค์กร ทั้งเอกชนและรัฐบาล อย่างต่อเนื่อง

  

นอกจากการผลิตละครที่มีขนาดใหญ่ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ฝ่ายการแสดงก็ยังผลิตละครที่มีการใช้นักแสดงจำนวนไม่มาก บางครั้งอาจแสดงเดี่ยวเพียงคนเดียว การเตรียมงานเป็นไปอย่างง่ายๆ เครื่องประดับเครื่องแต่งกายก็ใช้อย่างเรียบง่าย วัตถุประสงค์ของการผลิตละครขนาดเล็กก็เพื่อช่วยเสริมงานชุมชน งานการศึกษา หรือการศึกษาวิจัย การพัฒนาการแสดงของอาสาสมัคร ละครขนาดเล็กก็นิยมใช้เพื่อแสดงตามเทศกาลต่างๆ การแสดงตามท้อง ถนนเพื่อสนับสนุน การรณรงค์ต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วการแสดงในชุมชนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการ รณรงค์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวชุมชนเอง เช่น เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ความร่วมมือของชุมชนต่อเอดส์ ขบวนการค้าโสเภณีเด็ก สิทธิของชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้รูปแบบของละครขนาดเล็กใช้เพื่อส่งเสริม งานอบรมเชิงปฏิบัติการในชุมชนนั้น ทำหน้าที่แนะนำให้รู้จักงานของมะขามป้อม ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม เป็นข้อมูลให้ผู้ชมตัดสินใจเข้าร่วมการอบรมต่อไป